CertificateBuilder

class CertificateBuilder

Builder for certificate

Properties

daysValid

var daysValid: Long

Number of days the certificate is valid

hash

lateinit var hash: HashAlgorithm

Certificate hash algorithm (required)

keySizeInBits

var keySizeInBits: Int

Certificate key size in bits

password

lateinit var password: String

Certificate password

sign

lateinit var sign: SignatureAlgorithm

Certificate signature algorithm (required)