afterHeadWrite

fun Output.afterHeadWrite(current: IoBuffer)
fun Output.afterHeadWrite(current: ChunkBuffer)